ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2561 16:39

ข่าวสาร SNC

18
ธ.ค.
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
15
ธ.ค.
การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation ครั้งที่ 4/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12
ธ.ค.
ขอแจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2561

กิจกรรมบริษัท

15 ธ.ค.

เข้ารับรางวัล ซัพพลายเออร์ พัฒนาด้านคุณภาพและการส่งมอบดีเด่น (Best Improvement) ในงาน Thai Supplier Conference Inviatation 2017

15 ธ.ค.

เข้ารับรางวัล Supplier Award ด้าน Quality Delivery and Iead time or other is Good

15 ธ.ค.

Analyst Meeting 15 Dec 17