กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
15 พฤศจิกายน 2560

รับรางวัล Electrolux supplier Awards 2017 จาก Mr. Jonas Samuelson, President & CEO Electrolux Group

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด ได้รับรางวัล Electrolux Supplier Awards 2017 จาก Mr. Jonas Samuelson, President & CEO Electrolux Group ณ สำนักงานใหญ่ บ. อิเล็คโทรลักซ์ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยได้รับการคัดเลือกจากบริษัทคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลก และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 บริษัทที่ได้ supplier awards ประเภท Professional Supplier Excellence โดยคุณ สมชาย งามกิจเจริญลาภ เป็นตัวแทนผู้บริหาร SNC Group ในการรับมอบ