กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
28 พฤศจิกายน 2560

เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Investor relations awards) ประจำปี 2017 ในงาน SET Awards 2017

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2560 คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และตัวแทนคณะทำงานนักลงทุนสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Investor relations awards) ประจำปี 2017 ในงาน SET Awards 2017