ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 16:37

ข่าวสาร SNC

3
เม.ย.
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อาคารและโรงงานแหลมฉบัง
28
มี.ค.
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22
มี.ค.
การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

กิจกรรมบริษัท

16 ก.พ.

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

12 ก.พ.

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

22 ม.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต