Activities

Back to news page
02 August 2017

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วม มอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (5 สิงหาคม)  แด่... กรรมการบริษัทฯ พล.ต.ต.นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมหยดน้ำ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (1 สิงหาคม)  แด่... กรรมการผู้จัดการ คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมหยดน้ำ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัด สมุทรปราการ