Activities

Back to news page
01 November 2017

ร่วมมอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ( 13 พฤศจิกายน ) แด่... กรรมการบริษัทฯ คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วม มอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ( 13 พฤศจิกายน ) แด่... กรรมการบริษัทฯ คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมหยดน้ำ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ