Activities

Back to news page
08 July 2020

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น

เพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้กับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับมอบโดย พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง