Activities

Back to news page
06 November 2020

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด แด่........ กรรมการบริษัทฯ คุณสมใจ เชาว์พานิช ( 30 ตุลาคม), คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ( 4 พฤศจิกายน), คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (13 พฤศจิกายน ) , คุณวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ (16 พฤศจิกายน) ในวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมหยดน้ำ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ