กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
04 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพที่ระลึกกับบัณฑิตใหม่ โครงการ SNC-KMUTT รุ่นที่ 3 และ 4

คณะผู้บริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพที่ระลึกกับบัณฑิตใหม่ โครงการ SNC-KMUTT รุ่นที่ 3 และ 4 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี