ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 05 มิถุนายน 2563 16:38

ข่าวสาร SNC

13
พ.ค.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
13
พ.ค.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13
พ.ค.
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

กิจกรรมบริษัท

5 มิ.ย.

มทส. - เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน

20 พ.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ร่วมพิธีเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยและมอบหน้ากากอนามัย

11 ม.ค.

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัทฯ ร่วม มอบของขวัญและการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด แด่กรรมการบริษัทฯ คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี