ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธันวาคม 2563 16:37

ข่าวสาร SNC

6
พ.ย.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
6
พ.ย.
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
6
พ.ย.
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

กิจกรรมบริษัท

6 พ.ย.

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

21 ก.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

14 ก.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ กองบัญชาการกองทัพบก