ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2562 16:39

ข่าวสาร SNC

2
ธ.ค.
ขอแจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2563
20
พ.ย.
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
1
พ.ย.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

กิจกรรมบริษัท

6 ก.ย.

SNC รวมพลังอาสาสู้โกง

13 มิ.ย.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

28 พ.ค.

“ประธานกรรมการบริหาร ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เข้ารับรางวัล Cost Improvement ดีเด่น จากบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562”