การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น การรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ และ รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น

ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ แต่ผลิตภัณฑ์โดยหลักแล้วจะเป็นเครื่องปรับอากาศทั้งแบบติดหน้าต่าง (Window Type), แบบแขวนผนัง (Wall Type), แบบฝังใต้ผ้า (Ducted Type) ตลอดจนชุดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บีทียูต่อชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาและผลิตสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศ อาทิเช่น เครื่องทำน้ำร้อน (Heat Pump Water Heater) ซึ่งจุดเด่นของบริษัทในด้านนี้คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากตามที่ต้องการ กล่าวคือ บริษัทสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ แม้กระทั่งออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี

รายการสินค้า
รายการสินค้า
รายการสินค้า
รายการสินค้า