ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ ซึ่งแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ Machine Part, ผลิตภัณฑ์ Aluminum Pipes, ผลิตภัณฑ์ Steel Pipes, ผลิตภัณฑ์ Hose Assembly, ผลิตภัณฑ์ Plastic และ ผลิตภัณฑ์ Stamping & Forging

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ โดยเป็นส่วนประกอบของท่อที่ทำมาจากอลูมิเนียม นำมาขึ้นรูปและประกอบเข้ากับชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆ และ ประกอบเป็นชุดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ ซึ่งจะส่งมอบและจำหน่ายให้แก่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ต่อไป