ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนที่ใช้เครื่องปรับอากาศที่ทำด้วยท่อทองแดง, ชิ้นส่วนที่ทำจากทองแดงที่นำมาประกอบเป็นคอมเพรสเซอร์ และ ชิ้นส่วนหลักในการถ่ายเทความร้อนภายในเครื่องทำความเย็น (Heat Exchanger) รวมไปถึงการขึ้นรูปโลหะเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนในการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และ การขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ