การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มของการดำเนินงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นการดำเนินงานต่างๆ ได้ดังนี้ การดำเนินงานที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ อุตสาหกรรม, การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนที่มึความละเอียดสูง, ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทขึ้นรูปโลหะแผ่น และ การผลิตเครื่องทำน้ำอุ่น

การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ประกอบด้วย เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์, การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น Smartphone, Tablet, Digital Camera เป็นต้น, การผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะที่ใช้หุ่นยนต์และเป็นสายการผลิตแบบต่อเนื่อง และ การออกแบบและผลิตเครื่องทำน้ำอุ่น

รายการสินค้า