ประวัติบริษัท

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับแต่ปี 1981 ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับยานยนต์และสำหรับที่พักอาศัยมีส่วนอย่างยิ่งให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผลความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้และพัฒนาทำให้ SNC FORMERก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ สำหรับยานยนต์และที่พักอาศัย รวมถึงชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์สำหรับผู้ผลิตประกอบสินค้า และชิ้นส่วนดังกล่าวเกือบทั้งหมดในประเทศไทย

สำหรับกลุ่มยานยนต์ เช่น สยามวาลีโอ, นิปปอนเดนโซ, ฮัลลา ไครเมท, โชวะ, แคลโซนิก เป็นต้น กลุ่มเครื่องปรับอากาศ เช่น ฟูจิตสึ, โตโย เรดิเอเตอร์, ยอร์ค, ไดกิ้น, เอ็มซีพี เป็นต้น และ กลุ่มคอมเพรสเซอร์ เช่น สยามคอมเพรสเซอร์, มัตซึชิตะ สิงคโปร์, ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์, โคปแลนด์, คัลทอม เคอร์บี้ เป็นต้น

ดาวน์โหลด

ปี 2003 ยอดการผลิตของเราเติบโตก้าวหน้าถึง 80%

ตามเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ย้ายฐานจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นมายังประเทศไทยโดยเฉพาะ จีเอ็ม ฟอร์ด โตโยต้า และอีซูสุ

ปี 2003 80% ยอดการผลิตของเรา
เติบโตขึ้น
ปี 2004 - 2007 30% อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศเติบโต

ระหว่างปี 2004-2007

เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมตลาดเครื่องปรับอากาศที่พักอาศัยโดยเฉพาะตราสินค้าญี่ปุ่นมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างมากถึง 30% เพื่อแข่งขันกัรบประเทศอื่นที่มีอัตราการผลิตจำนวนมาก ตลาดของเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์ ที่พักอาศัยและคอมเพรสเซอร์ที่ขยายตัวอย่างมากทำให้ SNC FORMER ต้องเร่งการปรับปรุงคุณภาพทั้งเรื่องบุคลากรและเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของเราได้ดีขึ้น

นโยบายการบริหารงานของ SNC FORMER มีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าและหุ้นส่วนอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ที่มีข้อมูลอย่างรอบด้าน เราเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากร ในทุกระดับจะนำไปสู่การสร้างความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน SNC FORMER ในทุกระดับ รวมถึงความร่วมมือในองค์กรที่มีความคุ้มค่าในการบรรลุผลสำเร็จ เราตระหนักอยู่ตลอดเวลา ถึงความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อการบริหารและการผลิต ดังจะเห็นได้จากการรับรองต่าง ๆ ที่ได้รับมาเช่น QS9000/ISO9002 จาก Bureau Veritas Quality International (N.A.) Inc. และ ISO14001 จาก Anglo Japanese American Registrars เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 และที่กำลังจะได้รับต่อไปคือ SA8000 (ความรับผิดชอบต่อสังคม) และ TQA (รางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Quality Award)) การรับรองคุณภาพต่าง ๆ ทั้งหลาย ที่ได้รับมาทำให้เราเชื่อว่า เป็นการตอกย้ำถึงสถานะความเป็นผู้นำของเราในการผลิตชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ และคอมเพรซเชอร์ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้อง กับกระบวนการตรวจสอบ รับรองที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีส่วนต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ SNC FORMER ด้วย