ประวัติบริษัท

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับแต่ปี 1981 ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับยานยนต์และสำหรับที่พักอาศัยมีส่วนอย่างยิ่งให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผลความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้และพัฒนาทำให้ SNC FORMERก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ สำหรับยานยนต์และที่พักอาศัย รวมถึงชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์สำหรับผู้ผลิตประกอบสินค้า และชิ้นส่วนดังกล่าวเกือบทั้งหมดในประเทศไทย

สำหรับกลุ่มยานยนต์ เช่น สยามวาลีโอ, นิปปอนเดนโซ, ฮัลลา ไครเมท, โชวะ, แคลโซนิก เป็นต้น กลุ่มเครื่องปรับอากาศ เช่น ฟูจิตสึ, โตโย เรดิเอเตอร์, ยอร์ค, ไดกิ้น, เอ็มซีพี เป็นต้น และ กลุ่มคอมเพรสเซอร์ เช่น สยามคอมเพรสเซอร์, มัตซึชิตะ สิงคโปร์, ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์, โคปแลนด์, คัลทอม เคอร์บี้ เป็นต้น

ดาวน์โหลด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1 ล้านบาท โดยกลุ่ม ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนตลอดจนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือจำหน่ายให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพื่อนำไปประกอบเป็นชุดเครื่องปรับอากาศที่สมบูรณ์ก่อนส่งต่อให้ผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิต 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานในจังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ มีความสะดวกทั้งในด้านการขนส่งวัตถุดิบ และการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ปี 2550 กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบ (OEM) โดยเริ่มจากการรับจ้างผลิตและ ประกอบเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทมีความรู้ ความชํานาญ รวมทั้งยังเป็นการต่อยอดงานต้นน้ําของ บริษัท ซึ่งได้แก่ งานท่อทองแดง งานท่ออลูมิเนียม งานพลาสติก งานเหล็ก และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทําให้ กลุ่มบริษัทสามารถใช้กําลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยขณะนั้นกลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตงานรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขยายฐานการผลิต งานรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ ไปยังโรงงานในจังหวัดระยอง เพื่อรวมกับสายงานการผลิตต้นน้ําเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบใน หลากหลายประเภท เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้เก็บเครื่องมือ

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบการผลิตที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสายการผลิตที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งงานประเภทพลาสติก เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม และประสบการณ์ในการ ทํางานของทีมผู้บริหารและทีมวิศวกร ประกอบกับความยืดหยุ่นของสายการผลิตทําให้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจ จากกลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้าจาก ต่างประเทศที่ต้องการหาผู้ผลิตสินค้าในประเทศ ให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้ามากว่า 27