กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

30 พฤศจิกายน 2564

SNC โรงพยาบาลสนาม

09 กันยายน 2564

โรงพยาบาลสนาม SNC อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

12 กุมภาพันธ์ 2564

ESG SNC PARK

13 มกราคม 2560

ส่งคนฝึกอาชีพในเรือนจำ

03 ตุลาคม 2559

โครงการธนาคารขยะ

24 มิถุนายน 2554

มอบทุนการศึกษา