กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
08 พฤศจิกายน 2560

รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Awards หรือ THSI)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คุณสุรพล แย้มเกษม เป็นตัวแทนบริษัทฯขึ้นรับรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Awards หรือ THSI) พร้อมกับคณะผู้บริหารและตัวแทนทีมงาน ESG ในงาน Sustainability Award 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง SNC เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน 65 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้