กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
11 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) จังหวัด สมุทรปราการ

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) จังหวัด สมุทรปราการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์  จำกัด (มหาชน ) ให้การต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและนักลงุทน ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ