กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
15 พฤษภาคม 2561

SNC Cooling Supply ในกลุ่ม SNC Former (มหาชน) ผ่านการประเมินโครงการหุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในโครงการ Open Innovation

SNC Cooling Supply ในกลุ่ม SNC Former (มหาชน) ผ่านการประเมิน โครงการหุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในโครงการ Open Innovation ของสำนักงานนวัตกรรมแห้งชาติ NIA