กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
24 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) จังหวัด สมุทรปราการ

กลุ่มนักลงทุนเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) และกลุ่มนักลงทุน High Net Worth จำนวนประมาณ 20-25 ท่าน เข้าพบผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (SNC) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรม ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเดินเยี่ยมชมบริษัท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหยดน้ำ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ