กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
06 กรกฎาคม 2561

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เข้ารับรางวัล QUALITY AWARD จากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP)