กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
01 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด แด่ กรรมการบริษัทฯ พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ (5 สิงหาคม) และคุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ (1 สิงหาคม)