กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
12 ธันวาคม 2561

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัทฯ ร่วม มอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด แด่กรรมการบริษัทฯ คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วม มอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ( 30 ธันวาคม ) แด่... กรรมการบริษัทฯ คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหยดน้ำ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ