กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
28 พฤษภาคม 2562

“ประธานกรรมการบริหาร ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เข้ารับรางวัล Cost Improvement ดีเด่น จากบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562”

“ประธานกรรมการบริหาร ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เข้ารับรางวัล Cost Improvement ดีเด่น จากบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562”