กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
11 มกราคม 2563

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัทฯ ร่วม มอบของขวัญและการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด แด่กรรมการบริษัทฯ คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วม มอบกระเช้าผลไม้และการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ( 30 ธันวาคม ) แด่... กรรมการบริษัทฯ คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด จังหวัดระยอง