กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
21 กรกฎาคม 2563

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้กับ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 รับมอบโดย พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม