กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
23 ธันวาคม 2563

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 700,000 ชิ้น

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 700,000 ชิ้น เพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รับมอบโดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข นาย อนุทิน ชาญวีรกุล ณ กระทรวงสาธารณสุข