กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
06 สิงหาคม 2564

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด แด่........ กรรมการบริษัทฯ พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ (5 สิงหาคม) และคุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ (1 สิงหาคม)