กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
05 พฤศจิกายน 2564

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมมอบการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด แด่........ กรรมการบริษัทฯ คุณสมใจ เชาว์พานิช (30 ตุลาคม) คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (4 พฤศจิกายน) คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (13 พฤศจิกายน) คุณวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ (16 พฤศจิกายน) คุณอภิชาต ทองอยู่ (26 พฤศจิกายน)