กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
17 พฤศจิกายน 2564

คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC มอบโล่รางวัล EEC HDC AWARD 2021 ณ โรงแรม Royal Ciff Grand Hotel

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC มอบโล่รางวัล EEC HDC AWARD 2021 ณ โรงแรม Royal Ciff Grand Hotel

โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เป็นตัวเเทนขึ้นรับมอบโล่ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเชิดชูองค์กรดีเด่นแห่งปี บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)