กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
28 ตุลาคม 2565

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ( Best Investor Relations Awards ) ประจำปี 2565