กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
06 กันยายน 2565

SNC ผู้นำกับการปราบโกง

ผู้บริหาร และ พนักงาน SNC เข้าร่วมงาน ผู้นำกับการปราบโกง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงาน SNC ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ